Skip to content

Ukończone kursy i szkolenia: 

 

 

 • Diagnostyka Metodą Prechtla. Kraków 2021
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia. Pruszków 2021
 • Zaburzenia spektrum autyzmu – diagnoza i terapia. Tychy 2020
 • Diagnoza i terapia odcinka szyjnego i czaszki u dzieci i niemowląt. Katowice 2019
 • Najnowsze spojrzenienie na problem spastyczności wśród dzieci
  z mózgowym porażeniem dziecięcym w postaci diplegii.

  • Beverly Cusick. Warszawa 2019
 • Is that baby ok? Warsztaty prowadzone przez Sarah Capelovitch. Warszawa 2019
 • Procesy dynamicznej interakcji, zachodzące pomiędzy funkcjami sensomotorycznymi a widzenia, koniecznymi do jednoczesnej organizacji postawy, ruchów w przestrzeni i uczestnictwa. Wrocław 2018
 • Aktywność i uczestnictwo małych dzieci ze spastycznością. Wrocław 2018
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych. Barbara Zukunft – Huber. Wrocław 2018
 • Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia skolioz idiopatycznych. Katowice 2017
 • Terapia manualna koncepcji Lewita. Warszawa 2016
 • Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci. Katowice 2015
 • Udział w kongresie „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensomotoryczna” Kraków 2015
 • Udział w seminarium wprowadzającym do terapii integracji sensomotorycznej Ayress Aiat. Kraków 2015.
 • Kinesiology taping – kurs podstawowy. Sosnowiec 2014
 • Rola obręczy barkowej i funkcji ręki w kształtowaniu motoryki dużej oraz małej niemowląt dzieci z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. Gdynia 2013
 • Terapia McKenzie – międzynarodowy certyfikat. Poznań 2011